„Inicjatywa dla Białegostoku” to ruch społeczny w Białymstoku, oficjalnie powołany do życia w kwietniu 2018 roku. Skupia on osoby z różnych środowisk, organizacji, stowarzyszeń od lat działających w stolicy województwa podlaskiego. W sierpniu na jego bazie został utworzony Komitet Wyborczy Wyborców „Inicjatywa dla Białegostoku”, który wystawiał kandydatów do Rady Miasta Białegostoku w wyborach samorządowych 2018 w mieście Białystok.